Voorlopige aanvaarding mobiliteitsplan Oosterzele – standpunt Open Vld plus

 

De gemeenteraad van Oosterzele besprak gisteren de voorlopige aanvaarding van het mobiliteitsplan van de gemeente. Hierbij een korte reactie van Open Vld plus.

Open Vld plus is tevreden dat er een ontwerp van plan op tafel ligt. Er is vele jaren aan gewerkt…

In dat plan lezen we verschillende goede actiepunten. Een voorbeeld: ons eerder voorstel voor uitbreiding van de parking rond Gemeenschapscentrum De Kluize leek 6-7 jaar geleden totaal onbespreekbaar. Nu wordt ons voorstel wordt nu als 1 van de 4 knelpunten op vlak van parkeren aangepakt.

Inspraak afwachten…

Op de gemeenteraad van oktober 2011 werd unaniem  beslist dat de gemeentelijke begeleidingscommissie voor de bespreking van het plan zou uitgebreid worden met de leden van de verkeerscommissie en een vertegenwoordiger uit elke adviesraad.

De adviesraden zijn tot op heden nog niet betrokken. Het voorstel is nu om het ontwerp van plan voor te leggen aan de adviesraden, ook met infomomenten. Die inspanningen waarderen we.

Ook inhoudelijk plaatsen we nog een aantal vraagtekens. Enkele voorbeelden.

•        In het plan is opgenomen dat voor de uitbreiding van de ambachtelijke zone aanleg van  wegen en parkeerinfrastructuur wordt gerealiseerd; binnen de 2 jaar. We stellen ons vragen of dit realistisch is qua timing, en of de geraamde kostprijs van € 700.000  ingeschreven in het meerjarenplan?
•        Ook goede fietssnelweg tussen Wetteren en Zottegem (langs de N42) is een mooie zaak, maar het zorgt nog niet meteen voor een fietspad op de Oude Geraardsbergsesteenweg, iets waar gebruikers en bewoners nochtans reeds lang om vragen.
•        Inzake duurzame mobiliteitsscenario’s wordt o.m. het uitbouwen van een degelijk openbaar vervoersnetwerk gesuggereerd als alternatief voor de auto. Maar er wordt niet aangegeven hoe men dit wil realiseren.
•        Open Vld plus heeft ook nog steeds haar bedenkingen over de plannen rond de wooninbreiding Meerstraat, Voordries, Dorp in Oosterzele-centrum, die ook verkeerstechnisch in de mobiliteitsplan worden aangepakt.

Om deze redenen heeft Open Vld plus zich bij de voorlopige aanvaarding van het plan onthouden. We wachten voorlopig de resultaten van de adviesprocedures en en het openbaar onderzoek neemt af.