VOLUIT Oosterzele stelt voor om kinderopvang onder te brengen in klooster Scheldewindeke

Sinds kort staat het Klooster van Scheldewindeke leeg. Het pand, dat eigendom is van de Orde van de zusters van de kloostergemeenschap St. Franciscus. De 3 laatste zusters verlieten eind maart hun jarenlange thuis in Scheldewindeke en trokken richting Opbrakel.

Het klooster ligt pal in het centrum van deelgemeente Scheldewindeke. Ligt vlak naast de vrije basisschool, op wandelafstand van de gemeenteschool én van het Marktplein met veel parkeergelegenheid. Het pand staat te koop voor sociale doeleinden. VOLUIT raadsleden Filip Michiels, Geert Van Grembergen en An Haesebeyt pleiten reeds lang om meer en betere infrastructuur voor kinderopvang te voorzien. De fractie pleitte 2 jaar geleden, ook na een succesvolle burgerbevraging, om meer te investeren in jeugd, sport en kinderopvang dan in een nieuw grootschalig administratief centrum. Door een samenwerking op poten te zetten met externe spelers, gelooft de VOLUIT-fractie dat dit snel gerealiseerd zou kunnen worden.

Fractieleider Filip Michiels: “Het klooster heeft de ideale ruimte en ligging om in te richten als een kinderopvanglocatie. We pleiten al meer dan 15 jaar om extra te investeren in kinderopvang. Zeker in infrastructuur. We zijn met onze fractie voorstander om dit samen met externe partners uit te rollen.”

Geert Van Grembergen en An Haesebeyt, raadsleden BCSD: “Met VOLUIT hopen we dat het bestuur dan ook de kansen bekijkt om vanuit haar regierol deze opportuniteit te onderzoeken. Het zou bovendien mooi aansluiten bij de 16-17 opvangplaatsen die binnenkort hopelijk in gebruik kunnen worden genomen in de achtergelegen site De Zilverlinde.”

Filip Michiels: “Nog voor ik politiek actief was bepleitte ik, als groepsleider van de scouts, om in de voormalige pastorie, die aan de overkant van de straat stond, een kinderopvanglocatie in te richten op de benedenverdieping. De jeugddienst zou in dat scenario de bovenverdieping kunnen gebruiken. En de tuin met aanpalend bos was ideaal om gedeeld te gebruiken met de scouts. De kans liet het bestuur verloren gaan. De pastorie werd afgebroken, er kwamen appartementen te staan. Hopelijk wordt deze opportuniteit nu wel aangegrepen. We willen dit plan mee helpen uitrollen, samen met experten uit het werkveld. Ten dienste van de Oosterzelenaar.”