Toespraak nieuwjaarsreceptie en aftrap campagne Open Vld plus

Op zondag 21 januari gaf Open Vld plus haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. In aanwezigheid van minister Maggie De Block, werd Filip voorgesteld als lijsttrekker en kandidaat burgemeester. Met het team van liberalen en optimisten wil Open Vld plus met een sterk inhoudelijk verhaal een nieuwe, frisse wind door Oosterzele laten waaien. Lees hier de toespraak van Filip

Beste vrienden,

Hier vooraan staan en jullie “welkom” mogen heten doet deugd. Ik sta hier als de spreekbuis van een heel team enthousiaste, liberale en progressieve Oosterzelenaren. Vanuit een ongelofelijke optimisme zullen we een nieuwe wind door Oosterzele laten waaien.

Ik ben dankbaar dat het voltallige bestuur het vertrouwen heeft dat ik daarin dit team mag sturen en leiden naar de verkiezingen in oktober.

Een verkiezing, beste vrienden, die belangrijk is. We moeten daar niet flauw over doen. De uitdaging is groot; we willen met dit team een eind maken aan de politiek van de afgelopen jaren. Daarvoor hebben we een brede steun nodig.

Maar we hebben er een goede hoop op.

In de vele contacten die wij met Oosterzelenaren hebben, horen we steeds hetzelfde; De mensen zijn het moe:

  • De hoge schuld per inwoner
  • De lage investeringen per inwoner
  • De meest ondernemingsonvriendelijke gemeente van Oost-Vlaanderen
  • En toch de aankondigingspolitiek van de meerderheid zonder dat er iets mee gebeurt
  • het populisme en het cliëntisme waarmee het zittend bestuur zijn macht probeert te verankeren.

Dat is niet de politiek waar Oosterzele op zit te wachten.

Neen.

In de vele contacten die we hebben, horen we positieve signalen over het inhoudelijk debat dat wij de afgelopen jaren gevoerd hebben. Ook al zitten we niet in de meerderheid, we hebben vanuit de oppositie duidelijk onze stem laten horen. Op basis van inhoud.

Wij studeren op onze dossiers.

Denk maar het debat rond de zware verhoging van de afvaltarieven We kregen enorm veel steun van de Oosterzelenaren , over verschillende partijideologieën heen. Allemaal apprecieerden ze hoe wij ons verdiepten in de afvaltarieven. Niet met slogans, maar op basis van studiewerk en de juiste cijfers hebben we de Oosterzelenaren kunnen tonen waarin wij het verschil maken.

Jawel vrienden; wij geloven in de nieuwe frisse wind voor Oosterzele.

Wij kiezen voor een gemeente waar goed wordt omgegaan met publieke middelen. Wij kiezen niet voor zware financiële investeringen in camera’s die niet functioneren of die eigenlijk door andere overheden betaald zouden worden.

Wij bouwen de schulden niet verder op. Dat is niet hoe wij als Open VLD plus naar de overheidsmiddelen kijken. Kijk maar naar de successen die we behalen op het Vlaamse en federale vlak. Met een liberale premier aan het roer stevenen we quasi af op een begrotingsevenwicht.

Dat zien we niet onmiddellijk gebeuren in Oosterzele.

Integendeel. De meerderheid liet de schulden met 240 procent toenemen. 240%! U hoort het goed In de afgelopen beleidsperiode is de schuld per inwoner met 1200€ toegenomen tot 1857€/inwoner. Halluciante cijfers.

En mocht dit gepaard gaan met investeringen die onze gemeentelijke economie aanzwengelen, dan kunnen daar misschien nog wat genuanceerder over zijn. Maar neen. Terwijl de schulden aan de ene zijde stegen met 240%, daalde de investeringsgraad van dit bestuur met 68%.

Dus zoveel meer schulden opbouwen voor minder investeringen op de lange termijn. Daar doen wij niet aan mee.

Waaraan geeft dit beleid zijn middelen uit? Hebben ze hier een antwoord op? Worden wij als inwoners hier echt beter van?

Dàt vrienden, dàt is de vraag die jullie verder moeten uitdragen. Op de voetbal, bij den bakker, aan de schoolpoort, … Dit is het debat dat we moeten aangaan. Op inhoud. Zo zullen wij een meerderheid overtuigen dat het zo niet verder kan.

De frisse wind, die noodzakelijke zuurstof voor onze gemeente beste vrienden. Die moeten we samen opbouwen. Als een team. Als een hecht blok van liberalen en progressieven die de dialoog aangaan met iedereen die het wil horen. We kiezen voor een politiek met inhoud.

En als jullie hierover in dialoog gaan met de mensen. Luister dan naar wat ze verwachten. Laat het ons weten. Wij zetten met het bestuur alvast de krijtlijnen uit van hoe wij het beleid zien. Maar we verfijnen dit op basis van jullie inspraak. Wij zijn er voor jullie, onze leden én voor alle Oosterzelenaren.

Want dat is democratie; Inspraak geven in het beleid. Daar maken we alvast een van onze speerpunten van in de komende maanden, net zoals in het verleden.

Want inspraak en participatie mag geen show zijn. Geen schijnparticipatie waar inwoners enkel kunnen horen wat de burgemeester en zijn schepencollege onder elkaar beslist hebben. Neen participatie is meer dan informeren. Inspraak en participeren is samen met de inwoners het gemeentelijk beleid co-creëren. Met adviesraden waar er inhoudelijk gedebatteerd kan worden op voorstellen. Waar we ijveren voor een publiek debat over de voorstellen van de N42. Niet enkel een opstartontmoeting organiseren om de inwoners te zussen, maar een traject opzetten waar burgers mee beslissen over het toekomstige trace van de N42.

Geen achterkamerpolitiek. Geen politiek “vieux style”. Wij pleiten voor een actieve participatie van de inwoners in ons beleid. Daarom zullen we rondgaan in alle deelgemeenten van Oosterzele om de inwoners te bevragen. Met inspraak over inhoud zullen we in 2018 het verschil maken.

 

Want 2018 wordt een belangrijk jaar. We kijken vooruit.

In dit verkiezingsjaar zullen we de fundamenten leggen van

  • een veilig Oosterzele
  • een leefbaar Oosterzele
  • Een ondernemend Oosterzele.

 

Hoe kijken wij naar het Oosterzele vanaf 2019.

Een veilig Oosterzele.

Een verkeersveilig Oosterzele. We zien een verschuiving in het ons mobiliteitsgedrag. Veel meer kinderen gaan met de fiets naar school. Dan moeten we ook werken aan een verkeersveilige infrastructuur. Bij de aanleg van de pleinen en de inrichting van de straten eisen we voldoende aandacht voor de zwakke weggebruiker. Na jarenlang aandringen van op de oppositiebanken, zien we dat het huidig bestuur hierin stappen heeft gezet, maar we moeten hierin verder gaan. Verkeersveilige situaties voor alle weggebruikers met goede netwerken voor de zwakke weggebruiker maakt het voor iedereen beter. Dan kunnen we de kinderen en kleinkinderen zorgeloos door ons landelijke Oosterzele laten rijden naar de sportclubs, jeugdbewegingen en dansschool.

Een veilig Oosterzele ook, waar kwetsbare wijken geen schrik moeten hebben van de inbraakgolven. Met de hele politiezone willen we een doordacht beleid uitwerken. Samen met de buurtgemeenten. Want een inbreker stopt niet aan de gemeentegrenzen. Wij maken werken van een aanpak ten gronde.

Een leefbaar Oosterzele

Veiligheid en leefbaarheid gaan hand in hand. Waar het goed is om te leven is het veilig om te leven. Een leefbaar Oosterzele is een Oosterzele waar inwoners alle kansen krijgen om te komen wonen en blijven wonen.

Waar jonge ouders zich geen zorgen hoeven te maken of er wel kinderopvang zal zijn voor hun baby’tjes. In alle mogelijke vormen; private opvang, gemeentelijke opvang. Voor ons gaan beide hand in hand. Privaat initiatief moedigen wij als liberalen aan. Gemeentelijke opvang die regulerend kan werken om voor iedereen een plek te voorzien.

Een leefbaar Oosterzele voor ons medioren en senioren. Onze zorgbehoevenden. Wij maken werk van zorgzame buurten. Waar senioren ondersteund kunnen worden door de buurt. Waar senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen genieten van hun oude dag en de warme momenten met hun families. Waar moderne zorgcentra zijn die voldoen aan de zorg én ontzorging die senioren nodig hebben. We maken werk van een geïntegreerd zorgplan zodat onze ouders en grootouders in onze buurt kunnen blijven wonen.

Een leefbaar Oosterzele is een Oosterzele waar men mee kan beslissen over hoe het met onze gemeente gaat. We willen dat iedereen, jong of oud, hulpbehoevend of niet, actief of gepensioneerd. Geëngageerd of enthousiast. Iedereen moet kunnen participeren aan ons maatschappelijk leven. We zetten in op de succesvolle UITPAS en stimuleren de vrijetijdsbeleving en de sociale participatie in onze warme gemeente.

En last but not least, vrienden. 

Een ondernemend Oosterzele.

Ondernemen; de handen uit de mouwen steken. De zaken aanpakken.

Als gemeentebestuur. Een klantvriendelijk en gedigitaliseerde dienstverlening aanbieden voor de Oosterzelenaren. We zijn tenslotte 2018. Binnenkort rijden de elektronische zelfrijdende wagens door onze gemeente, maar moet men wel nog steeds rijtje schuiven in het gemeentehuis voor alle administratieve paparassen. Vinden we het nog van deze tijd dat inschrijvingen voor jeugdkampen meer stress en administratieve rompslomp bezorgd? Of zijn de kampen er net voor de ontspanning van de kinderen en de ouders?

Maar een ondernemend Oosterzele is een Oosterzele waar ondernemers graag ondernemen. De bakker, slager, bloemenwinkel of dokter die geen restafvalcontainer meer kan gebruiken Dat vinden wij geen ondernemersvriendelijk beleid.

Een ondernemend Oosterzele waar ruimte is om te ondernemen. Na 3 legislaturen plannen maken van een nieuwe ambachtelijke zone wordt het tijd dat we jonge starters een plek kunnen geven in onze gemeente waar ze kunnen ondernemen. Waar ze jobs kunnen creëren.

Een ondernemend Oosterzele waar ondernemers een uniek gemeentelijk loket hebben waar alle dienstverlening is geconcentreerd; eerstelijnshulp, advies, vergunningen, afvalbeleid, veiligheid, fiscaliteit, …

Julie horen het, beste vrienden. Er ligt werk op de plank. We zullen moeten onze handen uit de mouwen steken. Maar er is veel goesting, veel optimisme en een heel sterk team. Jullie weten dat we samen deze bakens kunnen verzetten. Al jaren steunen jullie ons partijbestuur, onze kandidaten en onze mandatarissen door dik en dun. In goede en moeilijke tijden. Nu, meer dan ooit, zullen we er als groot team moeten staan.

We weten dat we in 2018 op jullie steun kunnen rekenen. We weten dat we in 2018 op jullie optimisme kunnen rekenen. We weten dat jullie mee inhoud willen geven aan ons verhaal.

Laat ons alvast klinken op 2018, het jaar waar we alles op alles zullen zetten om de verschuiving van een politiek vieux-style om te zetten naar een democratische en verantwoordelijke politieke cultuur. Ook in Oosterzele.

Laat ons klinken om elkaar goesting te geven om er in de komende 10 maanden keihard voor te gaan.

Ik dank jullie!

 

Filip Michiels

Oosterzele, 21 januari 2018