Restafval Oosterzelenaar opnieuw 1/5 duurder

CD&V en N-VA voeren voor de tweede maal deze legislatuur een belastingverhoging door op afval.

Na de verdubbeling van de kost voor restafval begin deze legislatuur, heeft de CD&V/N-VA-meerderheid op de gemeenteraad van  26 oktober een nieuwe tariefstijging goedgekeurd. Door aan de Oosterzelenaar  ditmaal opnieuw 20% meer aan te rekenen, zonder (opnieuw) een daling van de algemene gemeentebelastingen hieraan te koppelen, keurde deze meerderheid – tegen hun eigen beleidsakkoord in – voor een tweede maal een belastingverhoging voor de Oosterzelenaar goed.

In het kader van het nieuwe systeem rond het wegen van restafval, werd heel recent gestart met het wegen van de afvalcontainer. Deze weegfase om een tarief vast te stellen, zou normaal lopen van tot eind november.  Deze proefperiode werd nu vervroegd stopgezet, waardoor de cijfers van hoeveel kilogram gemiddeld in een container zit, helemaal nog niet betrouwbaar kunnen zijn. Vele inwoners hebben immers hun (volle) container sinds het plaatsen van de identificatiebadge nog niet buiten geplaatst.

Op basis van die te beperkte testfase gaat men er van uit dat er gemiddeld 9 kg restafval zit in een container van 140 liter en 20 kg in een container van 240 liter. Uit verschillende berekeningen op basis van cijfers uit het jaarverslag 2016 van Ilva (zie bijlage), blijkt die inhoud echter een pak hoger te liggen (op respectievelijk 15 kg en 27 kg).

Wanneer deze gemiddelden gebruikt zouden worden, dan moet de Oosterzelenaar opnieuw dieper in de buidel tasten. Het uitgangsprincipe dat de globale kost niet mocht wijzigen, werd dus losgelaten.

Filip Michiels, fractieleider Open Vld plus: “De restafvalcijfers laten dalen is ook een doel dat ook  onze fractie nastreeft. Een platte belastingverhoging kan echter niet. Wil men de vervuiler (meer) laten betalen, dan moet men ook de Algemene Gemeentebelasting laten dalen. Anders passeert het bestuur twee maal aan de kassa. Na de eerdere verdubbeling van de tarieven (van 1,5 euro naar 3 en van 3 euro naar 6), nu opnieuw 20% meer gaan aanrekenen kan voor ons niet. Nu een extra belastingverhoging doorvoeren onder het mom van milieubewustzijn is een stap te ver.”

Daarenboven probeert de gemeente de cijfers voor restafval naar beneden te halen door zelfstandigen met hun huishoudelijk gelijkgesteld bedrijfsafval uit te sluiten. Die moeten dan maar een andere ophaler betalen tegen een kost van gemiddeld 28 euro per maand.

De meerderheid hanteert m.a.w. het principe “de vervuiler betaalt” nogal éénzijdig en kortzichtig.

  • Open Vld plus ook voor een ander beleid en flankerende maatregelen:
    Het basisprincipe van gelijkblijvende kost (tov 2016/2017) voor de Oosterzelenaar is een basisvoorwaarde.   De meerinkomsten via DIFTAR voor de gemeente moeten gecompenseerd worden door een daling van de Algemene Gemeentebelasting. Dit is pas echt het systeem “de vervuiler betaalt” toepassen. Ook bij de vorige verdubbeling van de kost voor restafval gebeurde dit niet. De geraamde meerinkomsten voor de gemeente (toen berekend door onze fractie) bleken ook toen te kloppen. Ook toen werd een belastingverhoging doorgevoerd.
  • We herhalen onze vraag voor een proefproject op het containerpark: Opbrengstafval die ILVA kan verkopen gratis aanbieden moet meer stimuleren om te sorteren.
  • Huishoudelijk gelijkgesteld bedrijfsafval moet nog kunnen in de restafvalcontainers. Dit is decretaal mogelijk, bevestigt ook de directie van Ilva. Het jaagt nu de kleine ondernemers in Oosterzele extra op kosten. Dit kan voor ons niet. Bovendien zal door zowel een tariefverhoging door te voeren, als door een groep gebruikers te weren, men nooit kunnen weten door welke parameter het gemiddeld restafval per inwoner net daalde. Vergelijking van restafvalcijfers wordt niet langer mogelijk. Ook niet met buurgemeenten, waar met huishoudelijk gelijkgesteld bedrijfsafval wel nog wordt opgehaald.
    Tenslotte geven we als uitsmijter nog mee te betreuren waarom de proefwegingen zo snel werden stopgezet (normaal voorzien tot eind november). Sommige leden van de meerderheid zouden in november in het buitenland zitten. Daarom wordt de zitting van de gemeenteraad van die maand nu plots geschrapt….en dan moest er halsoverkop deze maand een tarief vastgesteld worden – op basis dus van verkeerde cijfers inzake gemiddelde inhoud per container. De inwoners worden op kosten gejaagd omdat de meerderheid in november geen gemeenteraad wil samenroepen.

Bekijk  hier de Beoordeling retributiereglement restafval , die Filip presenteerde op de gemeenteraad van 25 oktober 2017.