Reactie Open VLD plus op aankondiging kartel CD&V-NVA – 2018

Oppositiepartij Open VLD Plus is helemaal niet verrast door de politieke afspraken die gemaakt werden door CD&V en N-VA te Oosterzele. Meer zelfs, Open VLD plus zegt opgelucht te zijn door deze transparante keuze.

Open VLD plus stelt in een eerste reactie dat het uiteraard kritisch blijft staan tegenover de beweegreden van deze beslissing. Is dit echt gestoeld op een inhoudelijk sterk verkiezingsprogramma? Is dit gestoeld op een inhoudelijke visie dat de Oosterzelenaren hier de komende 6 jaren beter van kunnen worden?

Of is het ingegeven vanuit persoonlijke strategische beweegredenen om de macht verder onder elkaar te blijven delen.

Men blijft zich halsstarrig vastklampen aan elkaar in een poging elke kritische verantwoording over hun gevoerd beleid in de kiem te smoren.

 

Terugblik op het parcours van dit kartel.

Dit kartel heeft immers al een frivool parcours gereden de afgelopen jaren. Politiek populistische spelletjes; een lokale bedieningspolitiek die niet altijd ten goede komt van de Oosterzelenaar.

Bovenal reden CD&V en N-VA de afgelopen 6 jaar een parcours van aankondigingspolitiek.

In 2013 definieerde de huidige meerderheid zelf drie belangrijke dossiers in hun bestuursakkoord. Niet alleen zouden ze dit doorvoeren zonder de belastingen te verhogen (quod non!). De kiezer zou hen hier in 2018 op mogen afrekenen.
De drie werven: het Groot Bewijk, de renovatie van de muziekschool én de renovatie van het gemeentehuis.

Open VLD Plus maakt graag het tussentijds bilan op van deze drie grote werven.

  1. Het Groot Bewijk, de nieuwe zorgwijk in Scheldewindeke staat nog maar net in de steigers. De eerste zorgbewoners moeten nog steeds wachten op de broodnodige zorg. Het plan is trouwens een geminimaliseerde versie van het oorspronkelijk project.
  2. De renovatie van de muziekschool is geschrapt uit het meerjarenplan. Deze werf geraakte niet verder dan een spandoek ter aankondiging net voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen.
  3. Ook de renovatie van het gemeentehuis moet na 20 jaar plannen maken nog steeds in de startblokken geraken. Nochtans zijn de omstandigheden dramatisch; het dak lekt, de elektriciteit en stookinstallatie zijn afgekeurd. De omstandigheden voor het personeel zijn dus zeer onveilig.

Ook tal van andere aankondigingen bleven (voorlopig) onuitgevoerd. We denken nog maar aan de tweede Ambachtelijke Zone, de vernieuwing van het Marktplein van Scheldewindeke, de digitale bouwaanvraag, het landelijk houden van Oosterzele,…

 

Daarom vindt Open VLD plus het wel moedig van deze beide fracties dat ze gezamenlijk hun verantwoordelijkheid opnemen om hun wanbeleid van de voorbije jaren als een kartel te gaan verdedigen.

 

Niet langer de politiek van “vieux style”… Inhoud eerst.

Open VLD Plus heeft vertrouwen in de Oosterzeelse kiezers. De burgers hebben genoeg gehad van deze politiek “vieux style”.

Open VLD plus merkt in de vele contacten die ze hebben met de Oosterzelenaren dat de mensen inzien dat ze kunnen kiezen voor inhoudelijk debat en een correcte politieke cultuur. Waar cliëntisme, populisme en aankondigingspolitiek plaats moeten ruimen voor inhoudelijke voorstellen. Waar politici tijd nemen om projecten en inhoudelijke dossiers écht aan te pakken. Het verloop van de dossiers rond ANPR (camera’s) en de nieuwe belastingverhoging nav de – opnieuw verhoogde – afvaltarieven tonen dat het daar wellicht tijd voor wordt.

De maatschappelijke verschuiving van de politiek “vieux style” naar een democratische en verantwoordelijke politieke cultuur zal zich ook in Oosterzele voordoen.

Open Vld plus zal dit alternatief alvast voorleggen aan de Oosterzeelse kiezer.

 

 

Op de gemeenteraad van morgen, 14 december, zal ik voor Open Vld plus een uitgebreide beoordeling doen van het beleid van de CD&V-N-VA-meerderheid bij de bespreking van het meerjarenplan.