Oosterzeelse oppositie hijst toch regenboogvlag aan gemeentehuis

De Oosterzeelse oppositiepartijen hielden zaterdagmorgen 17 mei om 7u15 een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid aan het gemeentehuis van Oosterzele in het kader van de IDAHOT-dag (Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie)

PERSBERICHT

De Oosterzeelse meerderheid (CD&V en N-VA) weigert reeds 2 jaar op rij om op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie de regenboogvlag uit te hangen. Open Vld plus fractieleider Filip Michiels had daar reeds in 2013 voor gepleit. Ook op zijn vraag op de gemeenteraad van 30 april jl. was het antwoord negatief. Daarom gaan de oppositiepartijen op zaterdagmorgen de vlag zelf hijsen aan het gemeentehuis.

Reeds 204 Vlaamse nemen deel aan deze jaarlijkse actie, door het hijsen van de vlag, en tonen zo hun solidariteit met de holebi- en transgendergemeenschap. Ze beklemtonen zo dat ze deze minderheid in hun beleid een zichtbare plaats willen geven. Op deze manier tonen lokale beleidsmakers dat ze holebi’s en transgenders een warm hart toedragen.

De meerderheid van het Oosterzeels bestuur staat hier niet voor open en wil geen vlag hijsen. Het bestuur gaf vorig jaar te kennen deze actie niet te willen steunen. Er werd aangegeven dat Oosterzele geen precedenten of verwachtingen wil creëren door officieel standpunten over sociale kwesties in te nemen. “We moeten immers onze neutraliteit als gemeentebestuur bewaren en daardoor kan het college dus niet ingaan op dergelijke verzoeken,” luidde het toen bij de meerderheid..

Ook dit jaar komt daar geen verandering in: “Een gemeentebestuur is geen actiecomité of drukkingsgroep. We gaan niet mee in de agenda van een bepaalde groep, hoe nobel die ook is,” luidt het nu. Er werd ook meegegeven dat zo’n vlag aan het gemeentehuis net homofobie zou aanwakkeren

De oppositie betreurt deze nieuwe weigering. Filip Michiels (Open Vld plus):

“België is een vooruitstrevend land op vlak van holebi-rechten, maar zo’n Internationale Dag is zeker nog nodig, want ondanks de vooruitgang die hier en daar geboekt wordt, zien we ook een steeds hardnekkiger beweging van intolerante wereldlijke en geestelijke leiders. Nogal wat politici keren zich, doorgaans vanuit hun geloofsovertuiging of druk van machtige religieuze groepen, tegen homo’s en nemen opnieuw strengere wetten aan. Homofobie moet ten allen tijde bestreden worden. Het is aan ons politici en burgers om elke vorm van homofobie aan te klagen als een daad van vernedering en onmenselijkheid.”

Michiel Van Der Heyden (Groen):

“Ook Groen had graag de regenboogvlag zien wapperen in Oosterzele. Ons verkiezingsprogramma bevat maar liefst 39 voorstellen om discriminatie tegen holebi’s en transgenders tegen te gaan en gelijke rechten te verzekeren. Daarnaast betreuren wij dat het bestuur met 2 maten en gewichten weegt. Men verschuilt zicht achter het neutraliteitsprincipe om geen regenboogvlag te hijsen, maar toch hangt er nog steeds een kruisbeeld in de raadszaal van het gemeentehuis. Een teken van geloofsovertuiging, waar men trouwens zelf voor kiest. Holebi’s en transgenders kiezen niet voor hun geaardheid.”

En ook Marjolein De Spiegeleire vult aan:

“Sp.a strijdt reeds lang voor gelijke rechten voor eenieder. Ook het gemeentebestuur mag niet nalaten op een voorbeeldrol tegen discriminatie op te nemen én daar ook openlijk voor uit te komen. Een vlag hangen één dag op het jaar is daar een klein maar duidelijk gebaar van. Zich nu wegsteken achter het feit dat het hijsen van de vlag de homofobie enkel zou aanwakkeren is net tegenstrijdig met het doel van deze actie.”

De actievoerders besluiten:

“Een regenboogvlag roept net op om het pesten van holebi’s en transgenders tegen te gaan. Wij willen dit duidelijk in beeld brengen, ook in Oosterzele. Want de rechten én de vrijheden van de mens té belangrijk. Vandaar onze actie.”