Filip heeft een plan voor Oosterzele

Naar de verkiezingen stap je met een plan.

Lees hier alvast enkele speerpunten van Filip

Filip heeft een plan voor Oosterzele

Beter financieel beleid

De schuld per inwoners steeg de afgelopen 12jaar van € 521 tot € 1744 per inwoner.
Dat is bijna dubbel zo hoog als het Vlaams gemiddelde. Oosterzele verdient een betere huisvader.

Oosterzele verkeersveilig maken

Minder dan 1 op de 4 inwoners vindt het veilig voor kinderen om zich te verplaatsen met de
fiets. Een verkeersbeleid op maat van alle weggebruikers vraagt een doordachter beleid;
een nieuw beleid.

Senioren steunen

Dagverblijfcentra vormen een belangrijke schakel in een betere thuiszorg voor ouderen.
Zo kunnen senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Jeugd en kinderen zijn het nu én de toekomst

Dankzij mijn professionele ervaring rond jeugd- en kindvriendelijk beleid zie ik vele kansen. Ik zal me inspannen om van Oosterzele een “kindvriendelijke gemeente” te maken; het Vlaams erkenningslabel waardig.

Ondernemers ondersteunen

Er is nood aan ruimte om te ondernemen. De nieuwe ambachtelijke zone moet gerealiseerd worden. Er is dringend nood aan een ondernemersloket.

Oosterzele landelijk en leefbaar houden

Kernversterking in Oosterzele mag niet te koste gaan van ons landelijk karakter. Een krachtdadig
beleid rond Ruimtelijke Ordening is nodig.

… en dit alles met méér inspraak

van de inwoners, jaar in, jaar uit.

 

Bekijk hier de verkiezingsfolder van Filip