Een plan om met daadkr8 Vlaanderen nog sterker te maken

Filip, dat jij een politiek raspaard bent weten we al lang. Onvermoeibaar ook. Waar haal jij de energie om na de lokale verkiezingen ook campagne te voeren voor een zitje in het Vlaams Parlement?

De liefde voor het politieke ambacht is zo groot dat ik graag mijn kennis ervaring wil inzetten om een mooi resultaat voor Open Vld neer te zetten. Ik bouw mee aan een sterke samenleving met aandacht voor een sociaal-economisch klimaat die oog heeft voor iedereen. Zo werk ik werk al meer dan 13 jaar achter de schermen in de Vlaamse politiek. De voorbije 4,5 jaar heb ik op kabinetsniveau als medewerker voor de Vlaamse Regering meegewerkt aan een sterker (jeugd)beleid voor Vlaanderen. Dat is wat ik ook de komende 5 jaar wil doen. Achter- of voor de schermen van het Vlaams Parlement.

Wat wil je graag veranderen?

Vlaanderen is al een welvarende regio. Maar we moeten nog meer koploper worden in Europa. Een sterke samenleving uitbouwen doe je door samen te werken, kansen te geven, maar ook kordaat op te treden waar nodig. De liberale – positieve – recepten bieden hoop en toekomst. Zonder te stigmatiseren. Én zonder te bepamperen.

Ik doe aan politiek met een positieve blik en vanuit een inclusieve en verbindende aanpak. Ik wil bouwen aan een sterke samenleving, waar we onderwijs op topniveau aanbieden, jongeren alle kansen geven, inzetten op goede kinderopvang, oog hebben voor werkbaar werk en mensen van jong tot oud de gepaste zorg kunnen bieden.

Vlaanderen staat voor enkele grote uitdagingen op vlak van mobiliteit. Voor onze regio moet aansluiting op openbaar vervoer sterker uitgewerkt worden én moet er eindelijk werk gemaakt worden van een verkeersveilige N42, waarbij ook naar de inwoners geluisterd wordt. Zulke projecten vragen een participatieve aanpak. Niet alleen op vlak van mobiliteit trouwens. Via de Burgerkabinetten van Sven Gatz heb ik de voorbije jaren gezien hoe je zo sterker beleid maakt, met meer draagvlak. Dat is de kaart die we in Vlaanderen nog meer moeten trekken.

Hoe goed ken je je weg in Brussel om voor onze regio te wegen op het beleid?

Velen onder jullie weten dat ik me al 13 jaar dag in dag uit inzet om het beleid in Oosterzele bij te sturenen de meerderheid scherp te houden. De steun, het enthousiasme en de passie van ons team van Open VLD plus geeft mij al jaren de goesting om op lokaal niveau te wegen op het beleid als vrijwilliger.

Wat sommigen misschien niet weten, is dat beroepshalve ook 13 jaar op Vlaams niveau achter de schermen werk als parlementair en kabinetsmedewerker. Mijn eerste politieke ervaring kreeg ik mee door een sterk vertrouwen van de lokaal verankerde liberale figuren als Patrick & Egbert Lachaert. Mijn inzet werd geapprecieerd in de partij en zo werd ik een vaste waarde als parlementair medewerker voor de opeenvolgende Vlaams Fractieleiders Sven Gatz, Sas van Rouveroij en Bart Tommelein. Sinds augustus 2014, bij het aantreden van de huidige Vlaamse Regering, ben ik actief kabinetsmedewerker op het kabinet van Viceminister-President en Vlaams Minister Sven Gatz waar we samen het jeugdbeleid vorm geven. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering is dus mijn dagelijks habitat. Zo probeer ik al een tijdje te wegen op het Vlaams beleid voor onze regio, daar waar dat mogelijk is.

Is een zitje in het parlement haalbaar?

Optimise is een liberaal troef. Dus hoe groot of klein de kansen ook zijn; we nemen ze steeds met beide handen aan. Maar dat kan niet zonder een brede steun.
Ik hoor dat het positieve project van onze partij aanslaat. Er zit groei in voor Open Vld in Oost-Vlaanderen. Elke voorkeurstem zal ik nodig hebben om mijn daadkr8 voor de regio te kunnen verzilveren voor een zitje in het parlement. Als jullie vertrouwen hebben in mijn steun voor ons regio, dan kunnen jullie me vinden op de stembrief voor het Vlaams Parlement op plaats 8.