Persreactie – De waarheid heeft zeker haar rechten

In een persbericht beschuldigen N-VA-schepenen Jan Martens en Hanna Courtijn Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels aan dagjespolitiek te doen, in het bijzonder over een principevoorstel over aankondigingsborden die de gemeenteraad vorige week unaniem goedkeurde.
Filip Michiels: “De schepenen zeggen dat ikzelf als waarnemer op de vergadering van de jeugdraad begin maart vernam dat die raad de intentie had om een eigen advies te geven aan het gemeentebestuur over aanplakborden in de gemeente. Martens en Courtijn zeggen dat ‘Open VLD plus onbeschaamd dit initiatief kaapte en snel-snel een onvoldragen voorstel bracht tot onderzoek op de gemeenteraad van 25 maart.’ Dit is de waarheid meer dan geweld aandoen.”

Lees verder