Afvalbeleid – Oosterzele vergeet ondernemers

Meerderheidspartijen CD&V en N-VA starten een nieuwe systeem voor afvalinzameling binnen de gemeente. Oosterzele zal vanaf 1 januari 2018 de stickers voor afvalinzameling achterwege laten en afvalintercommunale ILVA zal de restfractie wegen. Iedere inwoner zou een brief gestuurd worden met nodige informatie, zo werd aangekondigd.

De kleine ondernemer of zelfstandige – die soms op een ander adres is gedomicilieerd – werd echter helemaal niet op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. Dat kaart Open Vld plus aan. Lees verder

Geen inspraak over beslissing AWV sluiting Volkershouwbrug

Open Vld plus Oosterzele hoopt dat beslissing nog kan worden bijgesteld.

Vandaag verscheen in de pers het bericht dat AWV besliste de Volkershouwbrug over de E40, een verbinding tussen Westrem en de Ankerwijk in Oosterzele definitief te zullen sluiten voor het autoverkeer.

De brug over de E40 in Volkershouw is al sinds 2011 dicht voor autoverkeer. In 2012 startte de Oosterzeelse liberale fractie (SVVO, nu Open Vld plus) een buurtbevraging bij de buurtbewoners, daaruit bleek dat het overgrote deel (meer dan 80%) voorstander was om de brug open te houden. Lees verder

Persreactie – De waarheid heeft zeker haar rechten

In een persbericht beschuldigen N-VA-schepenen Jan Martens en Hanna Courtijn Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels aan dagjespolitiek te doen, in het bijzonder over een principevoorstel over aankondigingsborden die de gemeenteraad vorige week unaniem goedkeurde.
Filip Michiels: “De schepenen zeggen dat ikzelf als waarnemer op de vergadering van de jeugdraad begin maart vernam dat die raad de intentie had om een eigen advies te geven aan het gemeentebestuur over aanplakborden in de gemeente. Martens en Courtijn zeggen dat ‘Open VLD plus onbeschaamd dit initiatief kaapte en snel-snel een onvoldragen voorstel bracht tot onderzoek op de gemeenteraad van 25 maart.’ Dit is de waarheid meer dan geweld aandoen.”

Lees verder